Nạp UC PUBG Mobile

Bảng giá bên dưới áp dụng cho hình thức nạp qua ID ingame, không cần đăng nhập vào tài khoản. Để nạp UC các bạn nhắn tin trực tiếp qua Facebook của mình nhé. Bên mình còn bán tất cả các loại thẻ game khác.

Bảng Giá Nạp UC Bản VNG

GiáNạp Lần 1Nạp Lần 2Nạp Lần 3+
 30K888268
 60K208194160
 120K429400330
 220K914854703
 550K2.2592.1111.738
 1.100K4.9694.6443.822
 2.100K10.3479.7697.959

Bảng Giá Nạp UC Bản Quốc Tế

 GiáUC
 35K60
 105K180
 135K325
 270K660
 650K1.800
 1.300K3.850
 2.500K8.100