Chính Sách Bảo Hành

Bảo Hành UC & Ban Nguội

Tất cả các tài khoản bên mình trước khi mua vào đã được kiểm tra kĩ, không có tình trạng ban nguội do hack hoặc âm uc. Nếu acc bị âm uc bên mình sẽ bảo hành hoàn tiền 100% ngay trong lúc giao dịch.

Bảo Hành Liên Kết

Tất cả các tài khoản bên mình đều báo rõ các liên kết trước khi mua, nếu có liên kết RIP hoặc cần gỡ bên mình sẽ bảo hành từ lúc nhận acc đến khi gỡ được liên kết, tối đa 2 tháng.

Tất cả các acc liên kết Facebook và Gmail đều được bảo hành khôi phục (back) nếu acc có Facebook và Gmail bị khôi phục bởi chủ cũ với đầy đủ các bằng chứng (thư trong mail hiện tại, bị gỡ liên kết khi bạn chưa đăng nhập đủ 15 ngày), bên mình sẽ bảo hành 100% giá trị acc.